Sondy do spektroskopii

Kategoria:
Produkowane z włókien kwarcowych, sondy mogą być używane w zakresie spektralnym od 200 nm do 2600 nm.
Sondy służą zarówno do oświetlania badanej próbki światłem o wybranej długości fali lub światłem białym i transmisji światła odbitego lub przechodzącego przez próbkę do szczeliny wejściowej spektrometru/detektora.
Oferujemy rozwiązania zawierające do 18 włókien w jednej wtyczce.
Sondy dedykowane są dla spektroskopii multikanałowej:
  • •Transmisyjnej
  • •Refleksyjnej
  • •Fluorescencyjnej
  • •Ramanowskiej
Wtyczki SMA, FC lub ST są kompatybilne ze wszystkimi spektrometrami dostępnymi na rynku.
•Długości sond od 0.3m do 15m.
•Odpowiedni wybór włókna (zależny od źródła światła) i ilość włókien w kanale gwarantuje najlepsze parametry optyczne sond.
•Posiadamy unikalne rozwiązania do analizy cieczy i gazów.
Produkowane przez nas sondy powstają na bazie wymagań technicznych określanych przez naszych Klientów i są optymalizowane dla posiadanych urządzeń i zakresu działania.